خولنجان (قولنجان)

۱) درمان شب ادراری

۲) تقویت نیروی جنسی مردان

۳) درمان درد کمر، رماتیسم و سیاتیک

۴) درمان سردردهای رطوبتی

۵) تقویت دستگاه گوارش

۶) تقویت سیستم ایمنیبرچسب ها: خولنجان (قولنجان) ,
0 تومان

عنفیه

ریشه جینسینگ سفید معمولی

پونه بلغور

عشقه

شکر سرخ

سورنجان

سقز کردستان

سفید آب روی

سریش

سرخار گل