نشاسته گندم

۱) به نشاسـته کشک گندم نیز می‌گویند.
۲) مغذی و کمی قابض است.
۳) نرم‌کننده‌ی سینه و ضد خفقان می‌باشد.
۴) مالیدن آن با زعفران روی محل نیش حشرات سمی نافع است.
۵) مواد مغذی آن کم بوده، خوردن آن شهوت را کم می‌کند و دیرهضم می‌باشد.


برچسب ها: نشاسته گندم ,
0 تومان

کرم پاکسازی ترنجان

کرم ضد آفتاب ترنجان

کرم شیرین بیان ترنجان

کرم دور چشم ترنجان