بهمن پیچ

خواص گیاه بهمن پیچ میوه درخت نرم کننده پوست و مخاط است و قابض مى باشد و براى رفع نفخ شکم اطفال و گریپ روده بچه ها نافع است و...برچسب ها: بهمن پیچ ,
0 تومان

عنفیه

ریشه جینسینگ سفید معمولی

پونه بلغور

عشقه

شکر سرخ

سورنجان

سقز کردستان

سفید آب روی

سریش

سرخار گل