لیست محصولات

زرشک پلویی پفکی

مزاج سرد و خشک _ تقویت قلب _ درمان بواسیر خونی _ رفع خونریزی _ رفع بیماری های کبد _ صفرا آور _ درمان سنگ کیسه صفرا _ درمان ناراحتی های دهان و ....
قیمت: ۸۴۰۰ تومان

زرشک پلویی انارکی

قیمت: 0 تومان