لیست محصولات

دمنوش شش گیاه لاغری ( شرکت تقدیس )

دمنوش شش گیاه لاغری ( شرکت تقدیس )

۱۱۰۰۰ تومان

دمنوش نعنا فلفلی ( شرکت تقدیس )

دمنوش نعنا فلفلی ( شرکت تقدیس )

۷۵۰۰ تومان

دمنوش چای زعفرانی ( شرکت تقدیس )

دمنوش چای زعفرانی ( شرکت تقدیس )

۱۵۵۰۰ تومان

دمنوش گل گاو زبان با به لیمو ( شرکت تقدیس )

دمنوش گل گاو زبان با به لیمو ( شرکت تقدیس )

۱۵۵۰۰ تومان

دمنوش گل بابونه ( شرکت تقدیس )

دمنوش گل بابونه ( شرکت تقدیس )

۷۵۰۰ تومان

دمنوش دیابتی ( بوقناق ) ( شرکت تقدیس )

دمنوش دیابتی ( بوقناق ) ( شرکت تقدیس )

۷۵۰۰ تومان

دمنوش دارچین با زنجبیل ( شرکت تقدیس )

دمنوش دارچین با زنجبیل ( شرکت تقدیس )

۹۵۰۰ تومان

دمنوش چای سبز با به لیمو ( شرکت تقدیس )

دمنوش چای سبز با به لیمو ( شرکت تقدیس )

۷۵۰۰ تومان

دمنوش چای ترش ( شرکت تقدیس )

دمنوش چای ترش ( شرکت تقدیس )

۷۵۰۰ تومان

دمنوش بادرنجبویه

دمنوش بادرنجبویه

0 تومان

دمنوش اسطوخدوس ( شرکت تقدیس )

دمنوش اسطوخدوس ( شرکت تقدیس )

۷۵۰۰ تومان

دمنوش آویشن ( شرکت تقدیس )

دمنوش آویشن ( شرکت تقدیس )

۷۵۰۰ تومان

دمنوش دوازده گیاه آرامش ( شرکت تقدیس )

دمنوش دوازده گیاه آرامش ( شرکت تقدیس )

0 تومان

دمنوش جدید کاهش وزن تقدیس

دمنوش جدید کاهش وزن تقدیس

0 تومان